StilbaaiOnline Terme en Voorwaardes

 

OORSIG

Hierdie webwerf word bedryf deur StilbaaiOnline. Op die hele webwerf verwys die terme “ons” en “die webwerf”  na StilbaaiOnline. StilbaaiOnline bied hierdie webwerf, met inbegrip van alle inligting, gereedskap en dienste wat vanaf hierdie webwerf beskikbaar is vir u, die gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaardes, voorwaardes, beleide en kennisgewings wat hier vermeld word, aanvaar.

Deur ons webwerf te besoek en / of iets by ons te koop, neem u deel aan ons ‘Diens’ en stem u in om onderworpe te wees aan die volgende bepalings en voorwaardes (‘Diensvoorwaardes’, ‘Voorwaardes’), insluitend daardie addisionele bepalings en voorwaardes en beleide. hierna verwys en / of beskikbaar via hiperskakel. Hierdie diensvoorwaardes is van toepassing op alle gebruikers van die webwerf, insluitend sonder beperking gebruikers wat blaaiers, verskaffers, klante, handelaars en / of bydraers van inhoud is.

Lees hierdie diensvoorwaardes aandagtig deur voordat u na ons webwerf gaan of dit gebruik. Deur toegang tot enige gedeelte van die webwerf te verkry, gebruik u hierdie diensvoorwaardes. As u nie instem tot al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms nie, mag u nie toegang tot die webwerf hê of enige dienste gebruik nie. As hierdie diensvoorwaardes as ‘n aanbod beskou word, word aanvaarding uitdruklik beperk tot hierdie diensvoorwaardes.

Enige nuwe funksies of gereedskap wat by die huidige winkel gevoeg word, is ook onderhewig aan die diensvoorwaardes. U kan die nuutste weergawe van die diensvoorwaardes te eniger tyd op hierdie bladsy nagaan. Ons behou die reg voor om enige gedeelte van hierdie diensvoorwaardes op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en / of veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is u verantwoordelikheid om hierdie bladsy gereeld na veranderinge te kyk. U voortgesette gebruik van of toegang tot die webwerf na die plasing van enige veranderinge, beteken die aanvaarding van die veranderinge.

 

AFDELING 1 – AANLYNWINKELS

  • Deur in te stem tot hierdie diensvoorwaardes, verklaar u dat u 18 jaar of ouer is.
  • U mag nie ons produkte vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie.
  • U mag geen  rekenaarvirusse of enige vernietigende kode oordra nie.
  • ‘n Ooortreding van enige van hierdie bepalings sal lei tot ‘n onmiddellike beëindiging van u dienste.

AFDELING 2 – ALGEMENE VOORWAARDES

Ons behou die reg voor om enige tyd eniger tyd diens aan enigiemand te weier.

U verstaan ​​dat u inhoud (nie kredietkaartinligting ingesluit nie) ongekodeer kan word en dat dit (a) versendings oor verskillende netwerke behels; en (b) veranderinge om aan te pas en aan te pas by tegniese vereistes van verbindingsnetwerke of toestelle. Kredietkaartinligting word altyd geënkripteer tydens oordrag via netwerke.

U stem in om geen gedeelte van die diens, gebruik van die diens of toegang tot die diens of enige kontak op die webwerf waardeur die diens gelewer word, te reproduseer, te dupliseer, te kopieer, te verkoop of te ontgin nie, sonder uitdruklike skriftelike toestemming deur ons .

AFDELING 3 – AKKURAATHEID, VOLTOOI EN TYDIGHEID VAN INLIGTING

U stem in dat u verantwoordelikheid het om veranderinge op ons webwerf te monitor.

AFDELING 4 – WYSIGING VAN  PRYSE

Pryse vir ons produkte kan verander sonder kennisgewing.

Ons is nie aanspreeklik teenoor u of enige derde party vir enige prysverandering nie.

AFDELING 5 – PRODUKTE OF DIENSTE (indien van toepassing)

Sekere produkte of dienste is eksklusief aanlyn beskikbaar via die webwerf. Hierdie produkte of dienste kan beperkte hoeveelhede hê en is onderhewig aan terugstuur of uitruil slegs volgens ons terugkeerbeleid.

Ons het alles in die werk gestel om die kleure en beelde van ons produkte wat by die winkel verskyn, so akkuraat moontlik te vertoon. Ons kan nie waarborg dat u skerm op u rekenaarmonitor akkuraat sal wees nie.

Ons behou ons die reg voor, maar is nie verplig nie, om die verkope van ons produkte of dienste aan enige persoon te beperk. Ons kan hierdie reg van geval tot geval gebruik. Ons behou die reg voor om die hoeveelhede van enige produkte of dienste wat ons aanbied, te beperk. Alle beskrywings van produkte of produkpryse kan te eniger tyd sonder kennisgewing verander word, volgens ons uitsluitlike diskresie. Ons behou die reg voor om enige produk te eniger tyd te staak. Enige aanbod vir enige produk of diens wat op hierdie webwerf aangebied word, is ongeldig waar dit verbode is.

Ons waarborg nie dat die kwaliteit van enige produkte, dienste, inligting of ander materiaal wat deur u gekoop of verkry word, aan u verwagtinge sal voldoen nie, of dat enige foute in die diens reggestel sal word nie.

AFDELING 6 – AKKURAATHEID VAN FAKTURERING EN REKENINGINLIGTING

Ons behou die reg voor om enige bestelling wat u by ons plaas, te weier. Ons mag na goeddunke hoeveelhede per persoon, per huishouding of per bestelling beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan insluit bestellings geplaas deur of onder dieselfde klantrekening, dieselfde kredietkaart en / of bestellings wat dieselfde faktuur- en / of afleweringsadres gebruik. In die geval dat ons ‘n verandering aanbring of kanselleer, kan ons u in kennis stel deur die e-pos en / of faktuuradres / telefoonnommer te kontak op die oomblik wat die bestelling gemaak is.

U stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat by ons winkel gedoen word. U stem in om u rekening en ander inligting onmiddellik op te dateer, insluitend u e-posadres, kredietkaartnommers en vervaldatums, sodat ons u transaksies kan voltooi en u kontak indien nodig.

Lees ons terugbetalingsbeleid vir meer besonderhede.

AFDELING 7 – DERDEPARTYSKAKELS

Sekere inhoud, produkte en dienste wat via ons diens beskikbaar is, kan materiaal van derdepartye insluit.

Skakels van derdepartye op hierdie webwerf kan u lei na webwerwe van derdepartye wat nie aan ons verbonde is nie. Ons is nie verantwoordelik vir die ondersoek of evaluering van die inhoud of akkuraatheid nie, en ons waarborg nie en is nie verantwoordelik vir enige derdeparty-materiaal of webwerwe, of vir enige ander materiaal, produkte of dienste van derdepartye nie.

Ons is nie aanspreeklik vir enige skade of skade wat verband hou met die aankoop of gebruik van goedere, dienste, hulpbronne, inhoud of enige ander transaksies wat gemaak word in verband met webwerwe van derdepartye nie. Lees asseblief die beleid en praktyke van derdeparty noukeurig deur en maak seker dat u dit verstaan ​​voordat u aan enige transaksie deelneem. Klagtes, eise, bekommernisse of vrae rakende produkte van derdepartye moet aan die derde party gerig word.

AFDELING 8 – GEBRUIKERSKOMMENTAAR, TERUGVOER EN ANDER INLEWERINGS

As u op ons versoek sekere spesifieke voorleggings stuur (byvoorbeeld wedstrydinskrywings) of sonder ‘n versoek van ons, stuur u kreatiewe idees, voorstelle, voorstelle, planne of ander materiaal, hetsy aanlyn, per e-pos, per pos, of andersins (gesamentlik ‘opmerkings’), stem u in dat ons te eniger tyd, sonder enige beperking, enige opmerkings wat u aan ons deurstuur, mag wysig, kopieer, publiseer, versprei, vertaal en andersins in enige medium kan gebruik. Ons is en is onder geen verpligting om (1) vertroulike kommentaar te hou nie; (2) om vergoeding te betaal vir enige kommentaar; of (3) om op enige kommentaar te reageer.

Ons mag, maar geen verpligting hê om inhoud te monitor, te wysig of te verwyder wat volgens ons goeddunke onwettig, aanstootlik, dreigend, lasterlik, lasterlik, pornografies, onwelvoeglik of andersins aanstootlik is nie of inbreuk maak op enige party se intellektuele eiendom of hierdie diensvoorwaardes nie. .

U stem in dat u kommentaar geen reg van enige derde party sal skend nie, insluitend kopiereg, handelsmerk, privaatheid, persoonlikheid of ander persoonlike of eiendomsreg. U stem ook in dat u kommentaar nie lasterlike of andersins onwettige, beledigende of onwelvoeglike materiaal bevat nie, of enige rekenaarvirus bevat wat op enige manier die werking van die Diens of enige verwante webwerf kan beïnvloed nie. U mag nie ‘n valse e-posadres gebruik, voorgee dat u iemand anders as jyself is nie, of ons of derdes anders mislei oor die oorsprong van kommentaar nie. U is alleen verantwoordelik vir kommentaar wat u lewer en die akkuraatheid daarvan. Ons neem geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir kommentaar wat deur u of enige derde party geplaas word nie.

AFDELING 9 – PERSOONLIKE INLIGTING

Die indien van ‘n persoonlike inligting deur die winkel is onderhewig aan ons privaatheidsbeleid.

AFDELING 10 – FOUTE EN WEGLATINGS

Soms kan daar inligting op ons webwerf of in die Diens wees wat tipografiese foute, onakkuraathede of weglatings bevat wat verband hou met produkbeskrywings, pryse, promosies, aanbiedinge, versendingskoste, transito tye en beskikbaarheid. Ons behou die reg voor om foute, onakkurate of weglatings reg te stel, en om inligting te verander of op te dateer of bestellings te kanselleer indien enige inligting in die Diens of op enige verwante webwerf te eniger tyd onakkuraat is sonder vooraf kennisgewing (insluitend nadat u u bestelling ingedien het) .

AFDELING 11 – VERBODE GEBRUIK

Benewens ander verbodsvereistes soos uiteengesit in die diensvoorwaardes, is dit ongemagtig om die webwerf of die inhoud daarvan te gebruik: (a) vir enige onwettige doel; (b) om ander te versoek om onwettige dade uit te voer of daaraan deel te neem; (c) om enige internasionale, federale, provinsiale of staatsregulasies, reëls, wette of plaaslike verordeninge te oortree; (d) om ons intellektuele eiendomsreg of die intellektuele eiendomsreg van ander te skend of te skend; (e) teister, misbruik, beledig, benadeel, laster, laster, afkraak, intimideer of diskrimineer op grond van geslag, seksuele oriëntasie, godsdiens, etnisiteit, ras, ouderdom, nasionale oorsprong of gestremdheid; (f) om vals of misleidende inligting in te dien; (g) om virusse of enige ander soort kwaadwillige kode op te laai of uit te stuur wat op enige manier gebruik of mag word wat die funksionaliteit of werking van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die Internet sal beïnvloed; (h) om die persoonlike inligting van ander in te samel of op te spoor; (i) om te spam, “phishing”; (j) vir enige onwelvoeglike of onsedelike doel nie; of (k) om die veiligheidskenmerke van die Diens of enige verwante webwerf, ander webwerwe of die Internet in te meng of te omseil nie. Ons behou die reg voor om u gebruik van die diens of enige verwante webwerf te beëindig weens die oortreding van enige van die verbode gebruike.

AFDELING 12 – VRYWARING VAN WAARBORGE; BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

Ons kan nie waarborg, waarborg of waarborg dat u gebruik van ons diens ononderbroke, tydig, veilig of foutloos sal wees nie.

Ons waarborg nie dat die resultate wat verkry kan word uit die gebruik van die diens akkuraat of betroubaar sal wees nie.

U stem in dat ons van tyd tot tyd die diens mag verwyder vir onbepaalde tyd of die diens te eniger tyd kan kanselleer, sonder kennisgewing aan u.

U stem uitdruklik saam dat u gebruik van of die onvermoë om die diens te gebruik op u eie risiko is. Die diens en alle produkte en dienste wat deur die diens aan u gelewer word, word (behalwe soos uitdruklik deur ons vermeld) ‘soos dit is’ en ‘soos beskikbaar’ vir u gebruik gelewer, sonder enige voorstelling, waarborge of voorwaardes van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, met inbegrip van alle geïmpliseerde waarborge of voorwaardes van handelbaarheid, verhandelbare gehalte, geskiktheid vir ‘n spesifieke doel, duursaamheid, titel en nie-inbreukmaking.

In geen geval sal StilbaaiOnline, ons werknemers, filiale, agente, kontrakteurs,  verskaffers, diensverskaffers of lisensiegewers aanspreeklik wees vir enige besering, verlies, eis of enige direkte, indirekte, toevallige, straf, spesiale of gevolgskade van enige aard, insluitend, sonder beperking, verlore winste, verlore inkomste, verlore besparings, verlies aan data, vervangingskoste, of enige soortgelyke skade, hetsy gebaseer op kontrak, onregmatigheid (insluitend nalatigheid), streng aanspreeklikheid of andersins, wat voortspruit uit gebruik van enige van die dienste of produkte wat met die diens verkry word, of vir enige ander eis wat op enige manier verband hou met u gebruik van die diens of enige produk, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige foute of weglatings in enige inhoud, of enige verlies of skade van enige aard as gevolg van die gebruik van die diens of enige inhoud (of produk) wat gepos, versend, of andersins beskikbaar gestel via die diens, selfs al word hulle van hul moontlikheid verwittig.

AFDELING 14 – VRYWARING

U stem in om StilbaaiOnline kontrakteurs, diensverskaffers, verskaffers,  en werknemers vrywaar, te verdedig en skadeloos te hou, skadeloos van enige eis of eis, insluitend redelike prokureursfooie, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit u verbreking van hierdie diensvoorwaardes of die dokumente wat hulle by verwysing insluit, of u oortreding van enige wet of die regte van ‘n derde party.

AFDELING 15 – VERSKEIDELIKHEID

In die geval dat daar bepaal word dat enige bepaling van hierdie diensvoorwaardes onwettig, nietig of onafdwingbaar is, sal hierdie bepaling nietemin afdwingbaar wees tot die uiterste mate wat deur die toepaslike wetgewing toegelaat word, en die onafdwingbare gedeelte word geag afgeskei te word van hierdie bepalings van Diens, sodanige bepaling beïnvloed nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige ander oorblywende bepalings nie.

AFDELING 16 – BEËINDIGING

Die verpligtinge en laste van die partye wat voor die beëindigingsdatum aangegaan is, sal die beëindiging van hierdie ooreenkoms vir alle doeleindes oorleef.

Hierdie diensvoorwaardes is van krag tensy u of ons dit beëindig. U kan hierdie diensvoorwaardes te eniger tyd beëindig deur ons in kennis te stel dat u nie meer van ons dienste gebruik wil maak nie, of as u ophou om ons webwerf te gebruik.

As u na ons uitspraak uitsluit, of ons vermoed dat u misluk het, om aan enige voorwaarde of bepaling van hierdie diensvoorwaardes te voldoen, kan ons hierdie ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing beëindig en sal u aanspreeklik bly vir alle verskuldigde bedrae tot en met die datum van beëindiging; en / of dienooreenkomstig u toegang tot ons dienste (of enige deel daarvan) kan weier.

AFDELING 17 – HELE OOREENKOMS

Die versuim van ons om enige reg of bepaling van hierdie diensvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, beteken nie ‘n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie.

Hierdie diensvoorwaardes en enige beleide of bedryfsreëls wat deur ons op hierdie webwerf of met betrekking tot die diens geplaas word, vorm die volledige ooreenkoms en begrip tussen u en ons en reguleer u gebruik van die diens, in plaas van enige voorafgaande of gelyktydige ooreenkomste, kommunikasie en voorstelle. , hetsy mondeling of skriftelik, tussen u en ons (insluitend, maar nie beperk nie tot, enige vorige weergawes van die diensvoorwaardes).

Enige onduidelikhede in die interpretasie van hierdie diensvoorwaardes word nie teen die opstelpartytjie beskou nie.

AFDELING 18 – `WETGEWING

Hierdie diensvoorwaardes en enige afsonderlike ooreenkomste waardeur ons u dienste lewer, word onderhewig aan en uitgelê volgens die wette van Suid-Afrika.

AFDELING 19 – VERANDERINGE IN TERME EN VOORWAARDES

U kan die nuutste weergawe van die voorwaardes te eniger tyd op hierdie bladsy nagaan.

Ons behou ons die reg voor om, na ons goeddunke, enige deel van hierdie diensvoorwaardes op te dateer, te verander of te vervang deur opdaterings en veranderinge op ons webwerf te plaas. Dit is u verantwoordelikheid om gereeld na ons webwerf te kyk vir veranderinge. U voortgesette gebruik van of toegang tot ons webwerf of die diens na die plasing van enige veranderinge aan hierdie diensvoorwaardes behels die aanvaarding van die veranderinge.

AFDELING 20 – KONTAKINLIGTING

Vrae oor die diensvoorwaardes moet aan ons gestuur word via info@stilbaaionline.co.za

Kontak Ons

Los ‘n boodskap en ons kontak U terug.

4 + 9 =

Laat weet gerus hoe ons kan help of indien daar enige vrae is. StilbaaiOnline tot U diens!

Secure payment options

Your information is confidential.

Support LOCal

Local is lekker!

your own trolley

Safe shopping!

Most products are made and supplied locally by the Stilbaai residents, Unique and Proudly Stilbaai!

FREE DELIVERY FOR ORDERS OVER R900!

X